ฟ้าใส เลขาส่วนตัว

พร้อมให้โหลดแล้วบนระบบ Android


รายงานการพัฒนา

Version 0.50 (29-04-2015)

- เพิ่มคำสั่งเปิดโปรแกรม LINE TV, จัดการเพจ - เพิ่มคำสั่ง "โบรชัวร์ของโลตัส" หรือ "โปรโมชั่น lotus" ฟ้าใสจะแสดงข้อมูลโปรโมชั่นทั้งหมดของทาง TESCO LOTUS ขึ้นมาให้ทันที - เพิ่มคำสั่ง "โบรชัวร์ของเซเว่นอีเลฟเว่น" หรือ "โปรโมชั่น 7eleven" ฟ้าใสจะแสดงข้อมูลโปรโมชั่นทั้งหมดของทาง HomePro ขึ้นมาให้ทันที - เพิ่มคำสั่ง "โบรชัวร์ของโฮมโปร" หรือ "โปรโมชั่น Homepro" ฟ้าใสจะแสดงข้อมูลโปรโมชั่นทั้งหมดของทาง HomePro ขึ้นมาให้ทันที - เพิ่มคำสั่ง รายงานไฟไหม้, รายงานการจัดงาน, รายงานการชุมนุม, รายการการก่อสร้าง, รายงานรถเสีย และ รายงานอุบัติเหตุ ที่ส่งผลกระทบต่อการจราจรในวันนี้ เฉพาะในเขตกรุงเทพ - เพิ่มคำสั่ง "จุดตรวจจราจรเชียงใหม่" โดยฟ้าใสจะแสดงข้อมูลการตั้งจุดตรวจจราจรของวันนี้ เฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นมาให้ทันที - ปรับปรุงคำสั่ง "การจราจร" โดยสามารถระบุแยก หรือถนนที่ต้องการเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะแสดงข้อมูลล่าสุดของวันนี้ เฉพาะในเขตกรุงเทพ - ปรับปรุงระบบการสั่งงาน และการเชื่อมต่อระบบต่างๆของฟ้าใส ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งในส่วนของ Android และ Android Wear - แก้บัคคำสั่ง ราคาทอง ที่ปิดตัวเมื่อมีการเรียกใช้งาน - แก้ไขจุดบกพร่องอื่นๆ

Version 0.48 (22-04-2015)

- ปรับปรุงคำสั่ง "ค้นหาข้อมูล" ให้แม่นยำมากยิ่งขึ้น
- เพิ่มรูปแบบการรับคำสั่งเสียง สำหรับผู้ที่ไม่สามารถใช้งานคำสั่งเสียงภาษาไทยได้
- ปรับปรุงรูปแบบการเพิ่มคำถาม/คำตอบใหม่
- แก้ไขจุดบกพร่องอื่นๆ

Version 0.47 (19-04-2015)

- ปรับชุดฟ้าใสเป็นชุด Fahsai in Summer (สิ้นสุดเทศกาลสงกรานต์)
- เพิ่มคำสั่งคำขวัญประจำจังหวัด โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า "คำขวัญของ..." ตามด้วยชื่อจังหวัดที่ต้องการ เช่น "คำขวัญของเชียงใหม่" หรือ "คำขวัญประจำจังหวัดเชียงใหม่"
- ทดสอบระบบการสนทนา และการค้นหาข้อมูลแบบใหม่
- แก้ไขปัญหาการแสดง SMS ที่ลบไปแล้ว ที่พบในอุปกรณ์บางรุ่น
- แก้ไขจุดบกพร่องอื่นๆ

Version 0.46 (29-03-2015)

- ปรับชุดฟ้าใสเป็นชุดไทย เพื่อต้อนรับเทศกาลสงกรานต์
- เพิ่มคำสั่ง ตั้งนาฬิกาปลุก โดยการทำงานจะเหมือนกับคำสั่ง แจ้งเตือน แต่เสียงปลุกจะเปลี่ยนไปตามระดับความสัมพันธ์ของผู้ใช้งาน และตามจำนวนครั้งที่ทำการเลื่อนปลุก
- เพิ่มคำสั่ง สถานะการเชื่อมต่อ โดยฟ้าใสจะแจ้งรูปแบบที่ฟ้าใสเชื่อมต่ออยู่ในขณะนั้นว่าเป็น WiFi หรือ Mobile Data
- เพิ่มคำสั่ง ปลดล็อคหน้าจอ สำหรับปลดล็อคหน้าจอมือถือ *
- เพิ่มคำสั่ง ตามหามือถือ หรือ ฟ้าใสส่งเสียงหน่อย โดยฟ้าใสจะตะโกนสุดเสียง เพื่อแจ้งตำแหน่งของมือถือ *
- เพิ่มเสียงฟ้าใสใหม่ในบางคำสั่ง
- ปรับปรุงคำสั่ง โทรหา(ชื่อในสมุดโทรศัพท์) โดยเมื่อสามารถต่อสายได้ ระบบจะเปิดลำโพงสนทนาให้โดยอัตโนมัติ
- ปรับปรุงการเชื่อมโยงกับระบบต่างๆ กรณีมีการสั่งงานผ่านทางนาฬิกา
- แก้ไขจุดบกพร่องอื่นๆ

Version 0.45 (13-03-2015)

- เพิ่มคำสั่ง ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้
- เพิ่มความสามารถให้กับ Widget ในการแจ้งความเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันในวันพรุ่งนี้
- ปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานโดยรวมของฟ้าใส
- แก้ไขจุดบกพร่องอื่นๆ

Version 0.44 (25-02-2015)

- ปรับชุดฟ้าใสเป็นชุดฤดูร้อน
- ปรับปรุงการแสดงผล Widget
- ปรับปรุงระบบคะแนนการตรงต่อเวลา
- ปรับปรุงระบบ Android Wear ใหม่ทั้งหมด ส่งผลให้ตอบสนองเร็วขึ้นกว่าเดิม พร้อมฉากหลังที่จะแสดงแตกต่างกันออกไปในแต่ละอารมณ์
- เพิ่มคำสั่ง เปิด/ปิด เสียง สำหรับใช้ในการเปิด/ปิด เสียงฟ้าใส
- แก้ไขจุดบกพร่องอื่นๆ

Version 0.43 (05-02-2015)

- เพิ่มระบบคะแนนความสัมพันธ์ด้านการตรงต่อเวลา หากผู้ใช้มีการใช้งานระบบแจ้งเตือนของฟ้าใส แล้วเมื่อถึงเวลาแจ้งเตือนผู้ใช้ทำการตอบรับทันที (ไม่ทำการเลื่อนแจ้งเตือน) ในการแจ้งเตือนครั้งแรก ฟ้าใสจะเพิ่มคะแนนความสัมพันธ์ให้ +1 โดยผู้ใช้งานต้องมีการเชื่อมต่อ Internet อยู่ในขณะที่ทำการตอบรับนั้นด้วย โดยจะได้รับ +1 ต่อหนึ่งวันเท่านั้น - อัพเดทการแสดงผลให้เต็มหน้าจอ
- อัพเดทระบบสนทนาเพื่อรองรับระบบ Android Wear
- แก้ไขจุดบกพร่องอื่นๆ

Smart Watch : Android Wear
เปิดให้ทำการทดสอบฟ้าใสระบบ Android Wear โดยมีวิธีใช้งาน/ความสามารถ เบื้องต้นดังนี้

- ต้องทำการ Login ที่ตัวมือถือก่อนจึงจะสามารถใช้งานที่ฝั่งนาฬิกาได้น๊า
- เมื่อทำการอัพเดทฟ้าใสเวอร์ชั่นล่าสุดเสร็จแล้ว รอสักครู่ ระบบจะทำการติดตั้ง Application ฝั่งนาฬิกาให้ทันที
- เข้าสู่เมนู Start บนนาฬิกา เลือก Icon ฟ้าใส ฟ้าใสจะพร้อมรับคำสั่งด้วยเสียงจากนาฬิกาทันที
- โดยฟ้าใสจะตอบกลับมาบนตัวนาฬิกา และในบางคำสั่งที่ต้องแสดงผลบนโทรศัพท์ ฟ้าใสก็จะเปิดให้โดยอัตโนมัติ
- เนื่องจากตัวนาฬิกาไม่มีลำโพง ดังนั้นเสียงฟ้าใสจึงจะออกที่โทรศัพท์ ซึ่งสามารถตั้ง เปิด/ปิด เสียงได้จากเมนูตั้งค่าภายใน App ฟ้าใส
- สามารถสนทนาสลับกันได้ระหว่างนาฬิกา และมือถือ
- สามารถสั่งหยุดการแจ้งเตือนจากตัวนาฬิกาได้

Version 0.42 (14-01-2015)

- เพิ่มคำสั่ง "ดวงวันนี้" โดยฟ้าใสจะทำการแนะนำเกี่ยวกับดวงขอผู้ใช้ในวันนี้ (อ้างอิงจากวันเดือนปีเกิด ที่ได้ลงทะเบียนใช้งานไว้)
- เพิ่มคำสั่ง "อันดับ OSU" หรือ "อันดับโอสุ" เพื่อแสดงอันดับ Performance Ranking 100 อันดับแรกของประเทศไทย
- เพิ่มคำสั่ง "รังสี uv" หรือ "รังสียูวี" โดยฟ้าใสจะแจ้งค่าความเข้มข้นของรังสี UV ในจังหวัดที่ผู้ใช้ได้ลงทะเบียนไว้ หรือสามารถระบุจังหวัดที่ต้องการได้ เช่น รังสี uv ที่เชียงใหม่ เป็นต้น
- เพิ่มความสามารถให้กับ Widget เกี่ยวกับ ดวงวันนี้ โดยต้องเชื่อมต่อ Internet ในการใช้งานความสามารถนี้ (สามารถเปิด/ปิดการแสดงผลได้จากเมนูการตั้งค่า Widget)
- ปรับปรุงการแสดงผลข้อความทั้งบน Widget และบางคำสั่งในหน้าสนทนาปกติ
- ปรับปรุงคำสั่ง "ดูดวงจากราศี"
- ปรับปรุงกรอบข้อความสนทนา
- แก้ไขบัคการแสดงผลของ SMS ที่ยังไม่ได้เปิดอ่านที่ค้างอยู่ในระบบ
- แก้ไขบัคอื่นๆ

Version 0.41 (01-01-2015)

- เพิ่มคำสั่ง "โยนเหรียญ" โดยฟ้าใสจะทำการโยนเหรียญ แล้วแจ้งผลออกมาให้ว่าได้ หัว หรือ ก้อย
- เพิ่มคำสั่ง "ราคาหุ้น" โดยฟ้าใสจะแสดงข้อมูลการซื้อขายหุ้นของตลาดหลักทรัพย์
- เพิ่มคำสั่ง "ตั้งค่า WiFi" เพื่อเข้าสู่หน้าการตั้งค่า WiFi ของระบบ
- เพิ่มคำสั่ง "เปิด/ปิด วายฟาย" หรือ "เปิด/ปิด wifi" เพื่อทำการเปิด หรือปิด การใช้งาน WiFi
- เพิ่มคำสั่ง "เปิด/ปิด อินเตอร์เน็ต" หรือ "เปิด/ปิด internet" หรือ "เปิด/ปิด mobile data" เพื่อทำการเปิด หรือปิด การใช้งาน Mobile Data
- เพิ่มคำสั่ง "เปิด/ปิด ฮอตสปอต" หรือ "เปิด/ปิด hotspot" หรือ "แชร์อินเตอร์เน็ต" หรือ "share internet" เพื่อทำการเปิด หรือปิด การใช้งาน WiFi Hotspot
- เพิ่มคำสั่ง "เปิด/ปิด บลูทูธ" หรือ "เปิด/ปิด Bluetooth" เพื่อทำการเปิด หรือปิด การใช้งานบลูทูธ
- เพิ่มคำสั่ง "สลับสัญญาณ" หรือ "เปลี่ยนการเชื่อมต่อ" เพื่อทำการสลับการใช้สัญญาณ WiFi เป็น Mobile Data หรือจาก Mobile Data เป็น WiFi อย่างใดอย่างหนึ่ง
- ปรับปรุงคำสั่ง "ค้นหาเบอร์โทร" หรือ "ค้นหาเบอร์โทรของ..." เมื่อไม่พบข้อมูลเบอร์โทรใน Contact บนโทรศัพท์ ฟ้าใสจะค้นหาในสมุดหน้าเหลืองต่อให้ทันที
- ปรับปรุงคำสั่ง "ราคาทอง" ให้แสดงข้อมูลละเอียดมากยิ่งขึ้น
- ปรับปรุงคำสั่ง "แจ้งเตือน" เมื่อมีการสั่งใช้งาน จะมีการแจ้งสถานะขึ้นมาที่ Notification (จะหายไปเมื่อมีการสั่งหยุดการแจ้งเตือน หรือยกเลิกการแจ้งเตือน)
- เพิ่มการตั้งค่าสีฉากหลังในหน้าสนทนา
- เพิ่มเสียงฟ้าใสใหม่ และอัพเดทเสียงเดิม
- ปรับชุดฟ้าใสเป็นชุดเมด
- แก้ไขบัคอื่นๆ

Version 0.40 (13-12-2014)

- เพิ่มคำสั่งให้ฟ้าใสช่วยตัดสินใจ หากผู้ใช้งานกำลังลังแล หรือไม่สามารถตัดสินใจได้ระหว่างทางเลือก 2 ทาง สามารถให้ฟ้าใสช่วยเลือกให้ได้ โดยมีรูปแบบคำสั่งดังนี้ "จะทานอะไรดี ระหว่าง ไข่ทอด หรือ ไข่ต้ม" หรือ "ฟ้าใสช่วยเลือกให้หน่อย ระหว่าง แมว กับ สุนัข" แล้วฟ้าใสจะช่วยตัดสินใจให้เอง (คำสั่งนี้ใช้งานเพื่อความบันเทิงเท่านั้น)
- เพิ่มคำสั่ง "อันดับเพลงสากล" หรือ "Inter Music Chart" โดยฟ้าใสจะแสดงรายการ 10 อันดับเพลงฮิต BillBorad
- เพิ่มคำสั่ง "อันดับเพลงลูกทุ่ง" โดยฟ้าใสจะแสดงรายการ 10 อันดับเพลงฮิต FM95MHz. ลูกทุ่งมหานคร
- เพิ่มคำสั่ง Download ไฟล์ ใช้ในการค้นหาไฟล์ต่างๆที่ผู้ใช้งานต้องการ โดยฟ้าใสจะทำการเชื่อมโยงการค้นหาไฟล์จาก 4Shared โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า "Download File" หรือ "ดาวน์โหลดไฟล์" หรือ "อยากได้ไฟล์" หรือ "ค้นหาไฟล์" จากนั้นฟ้าใสจะถามชื่อไฟล์ที่ต้องการค้นหา และเชื่อมต่อการค้นหาไปยัง 4Shared ให้ทันที
- เพิ่มคำสั่ง Download mp3 ใช้ในการค้นหาเพลงต่างๆที่ผู้ใช้งานต้องการ โดยฟ้าใสจะทำการเชื่อมโยงการค้นหาไฟล์จาก 4Shared โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า "Download mp3" หรือ "ดาวน์โหลดเพลง" หรือ "อยากได้เพลง" หรือ "ค้นหาเพลง" จากนั้นฟ้าใสจะถามชื่อเพลงที่ต้องการค้นหา และเชื่อมต่อการค้นหาไปยัง 4Shared ให้ทันที
- ปรับปรุงคำสั่ง "ดูดวง"
- แก้ไขบัคอื่นๆ

Version 0.39 (06-12-2014)

- เพิ่มคำสั่ง "อันดับเพลง" หรือ "Music Chart" โดยฟ้าใสจะแสดงรายการ 10 อันดับเพลงฮิตของคลื่น VirginHITZ 95.5 พร้อมลิงค์สำหรับดู MV เนื้อเพลง และ คอร์ดเพลง
- อัพเดทคำสั่ง "อันดับหนัง Box Office" ให้ละเอียดมากยิ่งขึ้น
- อัพเดทปุ่มการสั่งงานด้วยคำสั่งเสียง
- แก้ไขการไม่แสดงชื่อผู้รับ และข้อความ SMS ในส่วนของ Widget
- แก้ไขการไม่แสดงผลของคำสั่ง "ผลมวย"
- ปรับเสื้อผ้าและทรงผมของฟ้าใส ในช่วงเทศกาลคริสต์มาส
- แก้ไขบัคอื่นๆ

Version 0.38 (11-11-2014)

- ปรับเสื้อผ้าและทรงผมของฟ้าใส ให้กลับเป็นชุดเมด
- เพิ่มความสามารถให้กับ Widget เกี่ยวกับ แสดงบันทึกข้อความ
- ปรับปรุงระบบแจ้งเตือน และ Widget แจ้งเตือน เกี่ยวกับการแสดงอารมณ์ของฟ้าใส
- อัพเดทคำสั่ง "ค้นหาเบอร์โทรของ..." หากไม่พบรายชื่อใน Contact ฟ้าใสจะแสดงลิงค์เพื่อนำไปค้นหาต่อ ในฐานข้อมูลของสมุดหน้าเหลือง
- อัพเดทคำสั่ง "แจ้งเตือน" ให้สามารถใช้ : และ . ในการระบุเวลาได้ เช่น 15:30 และ 15.30
- ปรับปรุง Animation บางอารมณ์ของฟ้าใส
- เพิ่มคำสั่ง "เกมส์ออกใหม่" โดยฟ้าใสจะแสดงรายชื่อเกมส์ที่วางจำหน่ายล่าสุดบน STEAM
- อัพเดทคำสั่ง "ผลบอล" โดยฟ้าใสจะแสดงผลการแข่งขันฟุตบอล ในลีคต่างๆขึ้นมาให้ทันที
- เพิ่มคำสั่ง "ผลบอลสด" โดยฟ้าใสจะแสดงผลการทำประตู จากการแข่งขันฟุตบอล ในลีคต่างๆ แบบ Livescore
- อัพเดทคำสั่ง "ผลมวย" โดยฟ้าใสจะแสดงผลการแข่งขันมวยไทย จากเวทีมวยต่างๆขึ้นมาให้ทันที
- แก้ไขบัคอื่นๆ

Version 0.36 (31-10-2014)

- อัพเดทระบบ ให้รองรับกิจกรรม ในเทศกาลลอยกระทง
- ปรับเสื้อผ้าและทรงผมของฟ้าใส ในช่วงเทศกาลลอยกระทง
- เพิ่มความสามารถให้กับ Widget เกี่ยวกับ แสดงวันพระ และวันสำคัญต่างๆ
- ปรับปรุงระบบการอัพเดทข้อมูลของ Widget
- เพิ่มคำสั่งรายงานข่าวการระบาด ตลอดจนความคืบหน้าต่างๆ ของโรคอีโบล่า โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า "ข่าวอีโบล่า"
- เพิ่มคำสั่งดูเกมส์ลดราคาบน Steam โดยฟ้าใสจะแสดงรายชื่อเกมส์ที่มีการลดเป็นพิเศษในช่วงนี้ โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า "เกมลดราคา" หรือ "โปรโมชั่นเกม"
- เพิ่มคำสั่งดูราคามือถือ/แท็บเล็ต ประจำวัน โดยฟ้าใสจะแสดงรายชื่อมือถือ/แท็บเล็ต ที่น่าสนใจในช่วงนี้ พร้อมราคาล่าสุด โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า "ราคามือถือ" หรือ "ราคาแท็บเล็ต"
- แก้ไขบัคอื่นๆ

Version 0.35 (21-10-2014)

- เพิ่มภาพฟ้าใสในการแสดงผล Widget พยากรณ์อากาศ
- ปรับปรุงภาพและ Animation ฟ้าใส ในบางอารมณ์
- แก้ไขบัคอื่นๆ

Version 0.34 (16-10-2014)

- แก้ไขอาการ App ถูกปิดตัวลงจากการใช้งาน Widget
- ปรับปรุงรูปแบบการแสดงข้อมูล Widget การพยากรณ์อากาศให้แม่นยำมากขึ้น โดยเก็บข้อมูลจากจุดวัดอุณหภูมิรายจังหวัด
- แก้ไขบัคอื่นๆ

Version 0.33 (13-10-2014)

- เพิ่มความสามารถให้กับ Widget เกี่ยวกับ การแจ้งข้อมูลพยากรณ์อากาศ โดยจะเป็นการพยากรณ์อากาศล่วงหน้า 24 ชั่วโมงหลังจากอัพเดทข้อมูล โดยจะอ้างอิงตามจังหวัดที่ผู้ใช้งานระบุไว้ตอนลงทะเบียนใช้งาน App ฟ้าใส (สรุปข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา)*
- เพิ่มความสามารถให้กับ Widget เกี่ยวกับ การแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ของฟ้าใส*
- ปรับปรุงความแม่นยำในการแสดงข้อมูล Widget
- แก้ไขบัคอื่นๆ
*ต้องมีการเชื่อมต่อ Internet จึงจะสามารถแสดงผลข้อมูลดังกล่าวได้

Version 0.32 (10-10-2014)

- เพิ่มตัวเลือก สำหรับรอบเวลาในการอัพเดท 30 วินาที*
- เพิ่มสถานะการชาร์จแบตเตอรี่ให้กับ Widget
- เพิ่ม Animation ในบางอารมณ์
- ปรับปรุงการแสดงลิงค์ไปยัง VDO ให้สามารถแสดงได้ปกติ
- ปรับปรุงการแสดงผล Widget ให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น
- แก้ไขบัคอื่นๆ
*หลังจากทำการบันทึกค่าเวลาใหม่ ให้ทำการลบ Widget ปัจจุบันออก แล้วทำการติดตั้ง Widget ใหม่อีกครั้ง ระบบจึงจะทำการอัพเดทตามรอบเวลาใหม่ที่ระบุ

Version 0.31 (07-10-2014)

- แก้ไขอาการค้างในขณะที่เข้า App บนอุปกรณ์บางรุ่น
- เพิ่มคำสั่งดูสายที่ไม่ได้รับ
- เพิ่มความสามารถดูสายที่ไม่ได้รับให้กับ Widget
- แก้ไขบัคอื่นๆ

Version 0.30 (06-10-2014)

- แก้ไข Widget ไม่ทำงานบนอุปกรณ์บางรุ่น
- แก้ไขบัคอื่นๆ

Version 0.29 (05-10-2014)

- ปรับปรุงการใช้คำสั่งกำหนดนัดหมาย
- ปรับปรุงส่วนของการแสดงข้อความใหม่
- เพิ่ม Animation ในบางอารมณ์
- ปรับปรุงการแสดงผล Animation ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- เพิ่มระบบ Widget
- แก้ไขบัคอื่นๆ

ความสามารถของ Widget ฟ้าใส

- แสดงเวลาและรายละเอียดการแจ้งเตือนที่กำลังจะมาถึง
- แสดงกำหนดนัดหมายของวันนี้ (เชื่อมโยงข้อมูลจาก Google Calendar)
- แสดงข้อความ SMS ที่ยังไม่ได้อ่าน
- แสดงข้อความแบตเตอรี่ใกล้หมด
- แสดงข้อความอุณภูมิแบตเตอรี่สูงเกินไป
- กรณีไม่มีเหตุการณ์ใดๆที่กล่าวมา ฟ้าใสจะหลับ
- Widget สามารถทำงานได้โดยไม่ต้อง Online (แต่ต้อง Login ก่อนนะ)
- แตะที่ตัวฟ้าใสจะเป็นการเข้าสู่ App หากแตะที่ข้อความจะเป็นการเลื่อนไปยังข้อความถัดไป
- สามารถกำหนดการตั้งค่า Widget เพิ่มเติมได้จาก เมนูด้านขวาบน > ตั้งค่า Widget โดยสามารถเลือกเปิด/ปิด สิ่งที่ต้องการให้แจ้งได้ตามต้องการ

Version 0.28 (22-09-2014)

- ปรับปรุงการแจ้งเตือนให้แม่นยำ และหากมีการเลื่อนการแจ้งเตือนออกไป หรือเพิกเฉยต่อการแจ้งเตือน จะมีข้อความเตือนที่ Notification Bar
- แก้ไขบัคอื่นๆ

Version 0.26 (15-09-2014)

- แก้ไขบัคหน้าจอไม่ยอมปลดล็อคเมื่อมีการแจ้งเตือน/ปลุกในโทรศัพท์บางรุ่น

Version 0.25 (13-09-2014)

- แก้ไขอาการค้างอยู่ที่หน้าแรกเมื่อเปิด App สำหรับมือถือบางรุ่น

Version 0.24 (13-09-2014)

- ฟ้าใสใส่ชุดเมด
- เปลี่ยน Icon App, Avatar และโทนสีโดยรวมของตัว App
- ยุบรวมปุ่มรับคำสั่งด้วยเสียง และปุ่มส่งข้อความ ไว้เป็นปุ่มเดียว
- เพิ่มเสียงฟ้าใสเมื่อทำการเปิดใช้งาน App
- เพิ่มการแสดงภาพฟ้าใสแบบเต็มตัว
- ปรับปรุงระบบการรับคำสั่งด้วยเสียงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพิ่ม Animation ในการรับคำสั่งด้วยเสียง
- เพิ่มคำสั่งแจ้งเตือน หรือปลุก โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า "เพิ่มการแจ้งเตือน" หรือ "ตั้งเวลาแจ้งเตือน"
- ดูเวลาที่ทำการแจ้งเตือน หรือปลุก โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า "แจ้งเตือนกี่โมง" หรือ "ดูการแจ้งเตือน" หรือ "ปลุกเมื่อไหร่"
- ยกเลิกการแจ้งเตือน หรือปลุก โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า "ยกเลิกการแจ้งเตือน" หรือ "ลบการปลุก"
- เพิ่มคำสั่งเพิ่ม/ลด ระดับเสียง โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า "เพิ่มเสียง" และ "ลดเสียง"
- เพิ่มเสียงฟ้าใสในการแสดงผล "พยากรณ์อากาศ"
- เพิ่มการตั้งค่า โดยสามารถกำหนดได้ว่าต้องการให้ส่งข้อความจากการรับคำสั่งด้วยเสียงทันที หรือต้องการหยุดรอก่อน
- ปรับปรุงระบบการค้นหาข้อมูล
- ปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของตัว App
- แก้ไขบัคอื่นๆ

Version 0.22 (28-06-2014)

- สามารถย้ายข้อมูล App ฟ้าใสไปไว้ที่ SD Card ได้แล้ว
- เพิ่มคำสั่ง "เปิด Instagram"
- เพิ่มคำสั่ง "ล้างหน้าจอ"
- เพิ่มคำสั่ง "ความสามารถของฟ้าใส"
- ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลจากหมายเลขสลากที่ระบุ
- ดูวันพระ
- ดูปริมาณแบตเตอรี่ของมือถือ/แท็บเล็ต
- ดูอุณภูมิของมือถือ/แท็บเล็ต
- จัดทำบัญชีรายรับ/รายจ่าย พร้อมสรุปบัญชี
- อัพเดทคำสั่ง "ราคาน้ำมัน" ให้ละเอียดยิ่งขึ้น
- แก้ไขบัคอื่นๆ

Version 0.21 (12-06-2014)

- เพิ่ม Option เปิด/ปิด รับคำสั่งเสียงอัตโนมัติเมื่อเริ่มใช้งานแอป
- แก้ไขบัคอื่นๆ

Version 0.20 (09-06-2014)

- แก้ไขบัคอื่นๆ

Version 0.19 (08-06-2014)

- เพิ่มคำสั่งอนิเมะออกใหม่
- เพิ่มคำสั่งแปลงหน่วยระยะทาง
- เพิ่มคำสั่งแปลงหน่วยน้ำหนัก
- เพิ่มคำสั่งหาค่ายกกำลัง
- เพิ่มคำสั่งหาค่าเศษส่วน
- อัพเกรดระบบค้นหาข้อมูล
- แก้ไขบัคอื่นๆ

Version 0.18 (01-06-2014)

- แก้ไขบัคอื่นๆ

Version 0.17 (31-05-2014)

- อัพเกรดระบบความปลอดภัยของข้อมูล
- แก้ไขบัคอื่นๆ

Version 0.16 (23-05-2014)

- ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเพิ่มข้อมูลแคลอรี่
- ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเพิ่มคำถาม/คำตอบ
- แก้ไขบัคอื่นๆ

Version 0.15 (18-05-2014)

- เพิ่มเสียงฟ้าใสในการใช้งานคำสั่งมาตรฐาน
- ขยาย Level ของหัวใจ หัวใจสีแดง -> หัวใจสีชมพู -> หัวใจสีฟ้า
- จำกัดการใช้งานสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ได้ทำการอัพเดทแอป (เพื่อให้การใช้งานสมบูรณ์ทุกฟังก์ชั่น)
- แก้ไขบัคอื่นๆ

Version 0.14 (15-05-2014)

- เพิ่มคำสั่งบันทึกตำแหน่ง ใช้สำหรับบันทึกตำแหน่งสถานที่ที่ต้องการ เพื่อให้ฟ้าใสสามารถนำทางกลับมาได้ในภายหลัง
- เพิ่มคำสั่งดูตำแหน่งทั้งหมด ใช้ในการแสดงรายการตำแหน่งทั้งหมดที่ได้บันทึกไว้
- เพิ่มคำสั่งลบตำแหน่ง สืบเนื่องจากคำสั่งบันทึกตำแหน่ง ใช้ในการลบสถานที่ที่ไม่ต้องการออกจากระบบ
- เพิ่มคำสั่งคำนวณระยะทาง สามารถใช้ควบคู่กับตำแหน่งที่ทำการบันทึกไว้ หรือระบุเป็นชื่อสถานที่ที่ต้องการ ซึ่งฟ้าใสจะให้ข้อมูลกลับมาเป็น จำนวนระยะเป็นกิโลเมตร พร้อมกับเวลาที่ใช้ในการเดินทางโดยรถยนต์
- แก้ไขบัคอื่นๆ

Version 0.13 (11-05-2014)

- เพิ่มคำสั่ง ข่าว Anime ใช้สำหรับแสดงข่าวในวงการ Anime
- เพิ่มคำสั่ง สปอยอนิเมะ หรือ Spoil Anime ใช้สำหรับแสดงข่าวสปอยอนิมะตอนที่กำลังจะฉาย
- เพิ่มคำสั่ง เป่า ยิ้ง ฉุบ ใช้สำหรับเล่นเกมส์เป่ายิ้งฉุบกับฟ้าใส
- เพิ่มคำสั่ง เซียมซี ใช้สำหรับทำนายเซียมซี
- เพิ่มคำสั่ง ข่าวฟ้าใส ใช้สำหรับแสดงรายการข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของฟ้าใส
- เพิ่มลิงค์อ่านต่อ สำหรับการเรียกอ่านข่าวสารต่างๆ
- เพิ่มเติมการแจ้งปริมาณแคลอรี่ที่ร่างกายควรได้รับ จากการใช้คำสั่ง คำนวณแคลอรี่ (สามารถใช้งานได้เฉพาะผู้ที่กรอกข้อมูล ส่วนสูง น้ำหนัก และปริมาณการออกกำลังครบเท่านั้น)
- แก้ไขคำตอบฟ้าใสในการแสดงผล VDO
- แก้ไขบัคแจ้งลืมรหัสผ่าน
- แก้ไขบัคอื่นๆ

Version 0.12 (09-05-2014)

- แก้ไขบัคอุปกรณ์ที่ไม่สามารถติดตั้งได้

Version 0.11 (09-05-2014)

- ขยายการรองรับการใช้งานให้มากขึ้น
- แก้ไขบัคข้อความแสดงความสัมพันธ์ค้าง
- แก้ไขบัคอื่นๆ

Version 0.09 (06-05-2014)

- เพิ่มคำสั่ง ดูกำหนดนัดหมายวันนี้ และ วันพรุ่งนี้ (ไม่สนับสนุนการใช้งานบนซัมซุง)
- เพิ่มคำสั่ง เพิ่มนัดหมายใหม่ (ไม่สนับสนุนการใช้งานบนซัมซุง)
- เพิ่มคำสั่ง ค้นหาปริมาณแคลอรี่ของ...
- เพิ่มคำสั่ง บันทึกเสียง
- แก้ไข Bug อื่นๆ

Version 0.02 (04-05-2014)

- เพิ่มเมนู ตั้งค่าเสียง สำหรับตั้งค่า เปิด/ปิด เสียงฟ้าใส
- เพิ่มคำสั่ง เปิดกล้องถ่ายรูป
- ปรับเวลาในการรับคำสั่งต่อไปให้สอดคล้องกับคำพูดของฟ้าใส
- แก้ไข Bug เมื่อเริ่มเปิดครั้งแรกโปรแกรมจะปิดตัวเอง
- แก้ไข Bug เสียงฟ้าใสกระตุกในอุปกรณ์บางรุ่น
- แก้ไข Bug เช็ค SMS แล้วโปรแกรมปิดตัว
- แก้ไข Bug อื่นๆ

Version 0.01 (03-05-2014)

- ปรับปรุง Application ใหม่ทั้งหมดให้สนับสนุนการทำงานบนอุปกรณ์มือถือ/แท็บเล็ตมากขึ้น

หมายเหตุ * เป็นคำสั่งที่ใช้งานได้เฉพาะบนนาฬิกา Android Wear เท่านั้นเชื่อมโยงข้อมูลกับฟ้าใส
หากทางหน่วยงานหรือองค์กรของท่าน ต้องการเชื่อมโยงข้อมูลกับทางฟ้าใส ในการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนอำนวยความสะดวกด้านข้อมูลต่างๆ สามารถติดต่อได้ที่ superneopu@gmail.com
 
ฟ้าใส  
ดวงของคุณจะเป็นเช่นไร... ฟ้าใสดูดวงได้นะ ลองสั่งงานว่า "ดูดวง" สิคะ
ฟ้าใส : เลขาส่วนตัว คือระบบเลขาส่วนตัว ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะ ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการใช้งานโทรศัพท์ หรือด้านบริการข้อมูล เปรียบเสมือนมีเลขาส่วนตัวอยู่ข้างคุณตลอดเวลา นอกจากการใช้งานปกติแล้ว ฟ้าใสยังสามารถเป็นเพื่อนคุยในยามเหงาได้ ซึ่งฟ้าใสมีจะมีระดับความสัมพันธ์กับผู้ใช้งานด้วย และล่าสุดได้มีการพัฒนาให้รองรับการสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยแล้วเฉพาะบนระบบ Android พร้อมเสียงของฟ้าใสในการตอบรับคำสั่งต่างๆ

โดยฟ้าใสมีความสามารถแบ่งออกเป็นด้านต่างๆดังต่อไปนี้...

ด้านการควบคุมอุปกรณ์โทรศัพท์

ด้านการควบคุมอุปกรณ์โทรศัพท์


โทรหา...
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า โทรหา<ชื่อใน Contact> ฟ้าใสจะทำค้นหาเบอร์โทรศัพท์ใน Contact บนมือถือตามชื่อที่ระบุมาให้ และทำการโทรออกโดยทันที (เสียค่าบริการตามเครือข่ายที่ใช้งานอยู่)

ค้นหาเบอร์ของ...
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า ค้นหาเบอร์ของ<ชื่อใน Contact> ฟ้าใสจะแสดงเบอร์โทรศัพท์ใน Contact บนมือถือของผู้ใช้ ตามชื่อที่ระบุมาให้โดยทันที และ หากไม่พบรายชื่อใน Contact ฟ้าใสจะแสดงลิงค์เพื่อนำไปค้นหาต่อ ในฐานข้อมูลของสมุดหน้าเหลือง

ขอดูสายที่ไม่ได้รับ
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า สายที่ไม่ได้รับ หรือ Miss call ฟ้าใสจะแสดงข้อมูลสายที่ผู้ใช้งานไม่ได้รับขึ้นมาทันที

ขอดู sms
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า ขอดู sms หรือ เปิด sms ฟ้าใสจะแสดง sms ที่ยังไม่มีการเปิดอ่านขึ้นมาแสดง

ส่ง sms
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า ส่ง sms หา<ชื่อใน Contact> ฟ้าใสจะทำการสอบถามเกี่ยวกับข้อความที่ต้องการจะส่ง และเมื่อได้รับข้อความแล้ว ฟ้าใสจะทำการส่ง sms นี้ไปยังชื่อที่ระบุมาให้โดยทันที (เสียค่าบริการตามเครือข่ายที่ใช้งานอยู่)

เรียกดูประวัติการโทร
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า ประวัติการโทร ฟ้าใสจะเปิดหน้าข้อมูลประวัติการโทรของเครื่องผู้ใช้ขึ้นมาแสดงให้ทันที

ตั้งนาฬิกาปลุก/แจ้งเตือน
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า ตั้งเวลาปลุก หรือ เพิ่มการแจ้งเตือน หรือ ตั้งเวลาแจ้งเตือน หรือ ตั้งเวลาปลุก จากนั้นระบุเวลาที่ต้องการแจ้งเตือนให้ฟ้าใส โดยมีรูปแบบการแจ้งเวลาดังนี้ 15 นาฬิกา 35 นาที, 15:35, 15.35, 6 โมงเช้า 15 นาที, ตีสี่สามสิบเจ็ด, บ่ายสอง, ห้าโมงยี่สิบหก, หกโมงเย็น, สี่ทุ่มครึ่ง เป็นต้น จากนั้นให้ทำการระบุชื่อหัวเรื่องที่ของการแจ้งเตือนต่อ ก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการตั้งเวลาการแจ้งเตือน (ฟ้าใสสามารถทำการแจ้งเตือน หรือปลุก ได้โดยไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อ Internet ยกเว้นการตั้งเวลาแจ้งเตือน ยังคงต้องใช้ Internet ในการสั่งงาน และเสียงในการปลุกของฟ้าใสจะเปลี่ยนไป ตามความสัมพันธ์ของผู้ใช้งานด้วย)

ดูเวลาปลุก/แจ้งเตือน
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า แจ้งเตือนกี่โมง หรือ ดูการแจ้งเตือน หรือ ปลุกเมื่อไหร่

ยกเลิกการปลุก/แจ้งเตือน
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า ยกเลิกการแจ้งเตือน หรือ ลบการปลุก

ดูกำหนดนัดหมาย
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า ดูกำหนดนัดหมาย หรือ ดูตารางนัดหมาย ฟ้าใสจะแสดงกำหนดการนัดหมายของวันนี้ที่ผู้ใช้กำหนดไว้ในปฏิทินขึ้นมาแสดง

เพิ่มนัดหมายใหม่
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า เพิ่มนัดหมายใหม่ หรือ เพิ่มกำหนดการ ฟ้าใสจะเปิดปฏิทินและเข้าสู่หน้าเพิ่มกำหนดการให้ทันที

ดูกำหนดนัดหมายของวันพรุ่งนี้
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า ดูกำหนดนัดหมายพรุ่งนี้ หรือ ดูตารางนัดหมายพรุ่งนี้ ฟ้าใสจะแสดงกำหนดการนัดหมายของวันพรุ่งนี้ที่ผู้ใช้กำหนดไว้ในปฏิทินขึ้นมาแสดง

เปิดไฟฉาย
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า เปิดไฟฉาย ฟ้าใสจะทำการเปิด Flash ของกล้องมือถือให้เพื่อใช้แทนไฟฉาย (มือถือต้องมี Flash ด้วยนะจ๊ะ)

ปิดไฟฉาย
สืบเนื่องจากคำสั่ง เปิดไฟฉาย หากผู้ใช้งานต้องการปิดไฟฉาย สามารถสั่งงานโดยการสั่งว่า ปิดไฟฉาย ฟ้าใสจะทำการปิด Flash ของกล้องมือถือให้โดยทันที

เปิดกล้องถ่ายรูป
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า เปิดกล้องถ่ายรูป ฟ้าใสจะทำการเข้าสู่โปรแกรมที่ใช้ในการถ่ายภาพโดยทันที

บันทึกเสียง
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า บันทึกเสียง ฟ้าใสจะทำการเข้าสู่โปรแกรมที่ใช้ในบันทึกเสียงโดยทันที

เพิ่ม/ลด เสียง
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า เพิ่มเสียง และ "ลดเสียง"

เปิด/ปิด เสียงฟ้าใส
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า เปิดเสียง และ "ปิดเสียง" ใช้สำหรับการสั่งเปิด/ปิด เสียงของฟ้าใส

สั่งเปิด Application ต่างๆบนมือถือ
โดยผู้ใช้สามารถสั่งเปิด Application ต่างๆ โดยมีรูปแบบคำสั่งดังนี้ gmail , เปิดไลน์ , เปิดไลน์ทีวี , เปิด facebook , เปิดจัดการเพจ , เปิดปฏิทิน , เครื่องคิดเลข , เปิด youtube , เปิด Instagram

ปิดโปรแกรม
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า ปิดโปรแกรม หรือ ออกจากระบบ ฟ้าใสจะทำการปิดตัวเองทันที

ดูปริมาณแบตเตอรี่
ฟ้าใสสามารถแจ้งปริมาณแบตเตอรี่ของเครื่องได้ โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า ปริมาณแบตเตอรี่ , พลังงานที่เหลืออยู่

ดูอุณภูมิของเครื่อง
ฟ้าใสสามารถแจ้งอุณภูมิของเครื่องได้ โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า อุณหภูมิเครื่อง

ล้างหน้าจอ
ทำการลบข้อความเก่า โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า ล้างหน้าจอ , เคลียร์หน้าจอ ฟ้าใสจะทำการลบข้อความเก่าให้โดยทันที

ความสามารถของฟ้าใส
แสดงความสามารถทั้งหมดของฟ้าใส โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า ความสามารถของฟ้าใส , ทำอะไรได้บ้าง

ตั้งค่า WiFi
เพื่อเข้าสู่หน้าการตั้งค่า WiFi ของระบบ โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า ตั้งค่า wifi , ตั้งค่าวายฟาย

เปิด/ปิด WiFi
เพื่อทำการเปิด หรือปิด การใช้งาน WiFi เปิด/ปิด วายฟาย , เปิด/ปิด wifi

เปิด/ปิด Mobile Data
เพื่อทำการเปิด หรือปิด การใช้งาน Mobile Data เปิด/ปิด อินเตอร์เน็ต , เปิด/ปิด internet , เปิด/ปิด mobile data

เปิด/ปิด WiFi Hotspot
เพื่อทำการเปิด หรือปิด การใช้งาน WiFi Hotspot เปิด/ปิด ฮอตสปอต , เปิด/ปิด hotspot , แชร์อินเตอร์เน็ต

เปิด/ปิด Bluetooth
เพื่อทำการเปิด หรือปิด การใช้งานบลูทูธ เปิด/ปิด บลูทูธ , เปิด/ปิด bluetooth

เปลี่ยนการเชื่อมต่อ
เพื่อทำการสลับการใช้สัญญาณ WiFi เป็น Mobile Data หรือจาก Mobile Data เป็น WiFi อย่างใดอย่างหนึ่ง สลับสัญญาณ , เปลี่ยนการเชื่อมต่อ

สถานะการเชื่อมต่อ
เพื่อทำการแจ้งรูปแบบการเชื่อมต่อปัจจุบัน ว่ามีการเชื่อมต่อเป็น WiFi หรือ Mobile Data โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า สถานะการเชื่อมต่อ , การเชื่อมต่อปัจจุบัน

ปลดล็อคหน้าจอ
เพื่อทำการปลดล็อคหน้าจอมือถือจากนาฬิกา โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า ปลดล็อคหน้าจอ

ตามหามือถือ
เพื่อให้ฟ้าใสตะโกนบอกตำแหน่งที่มือถืออยู่ปัจจุบัน สำหรับกรณีผู้ใช้งานจำไม่ได้ว่าลืมมือถือไว้บริเวณไหน โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า ตามหามือถือ , ฟ้าใสส่งเสียงหน่อย

ด้านบริการข่าวสาร

ด้านบริการข่าวสาร


รายงานข่าวล่าสุด
ฟ้าใสสามารถรายงานพาดหัวข่าวล่าสุดให้คุณได้ โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า ข่าวฟ้าใส ,ข่าวด่วน , ข่าวบันเทิง , ข่าวดารา , ข่าวกีฬา , ข่าวไอที , ข่าวเกมส์ , ข่าวหนัง , ข่าวไลฟ์สไตล์ , ข้อมูลการวิเคราะห์หุ้น , ข่าวอนิเมะ, สปอยอนิเมะ, สินค้าลดราคา, ข่าวน้ำท่วม, ข่าวอีโบล่า

อันดับเพลงฮิต
รายงาน 10 อันดับเพลงฮิตของคลื่น VirginHITZ 95.5 พร้อมลิงค์สำหรับดู MV เนื้อเพลง และ คอร์ดเพลง โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า อันดับเพลง หรือ Music Chart

อันดับเพลงสากล
รายงาน 10 อันดับเพลงฮิตของ BillBorad พร้อมลิงค์สำหรับดู MV โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า อันดับเพลงสากล หรือ Inter Music Chart

อันดับเพลงลูกทุ่ง
รายงาน 10 อันดับเพลงลูกทุ่งของคลื่น FM95MHz. ลูกทุ่งมหานคร โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า อันดับเพลงลูกทุ่ง

อันดับหนังทำเงิน Top 10 Box Office
รายงานอันดับหนังทำเงิน 10 อันดับ Box Office โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า อันดับหนัง หรือ Box Office

อันดับ OSU
รายงานอันดับ Performance Ranking 100 อันดับแรกของประเทศไทย โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า อันดับ OSU หรือ อันดับโอสุ

ราคาน้ำมัน
สามารถดูราคาน้ำมันปัจจุบันได้ โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า ราคาน้ำมัน ฟ้าใสจะแสดงข้อมูลราคาน้ำมันของปั๊ม ปตท, บางจาก, เชลล์, เอสโซ่, เชฟรอน, ไออาร์พีซี, พีทีจี, ซัสโก้ และ ระยองเพียว พร้อมทำการสรุปราคาน้ำมันที่ถูกที่สุดให้ทันที หรือต้องการให้แสดงเฉพาะผลสรุปออกมาก็ได้ โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า สรุปราคาน้ำมัน หรือ ราคาน้ำมันที่ถูกที่สุด และหากต้องการดูราคาน้ำมันเฉพาะปั๊มที่ต้องการ มีรูปแบบคำสั่งว่า ราคาน้ำมันของปั๊ม<ชื่อปั๊ม> เช่น ราคาน้ำมันของปั๊มบางจาก

ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้
สามารถดูราคาน้ำมันของวันพรุ่งนี้ได้ โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า ราคาน้ำมันในวันพรุ่งนี้ ฟ้าใสจะแสดงข้อมูลราคาน้ำมันในวันพรุ่งนี้ ของปั๊มบางจากขึ้นมาให้ทันที พร้อมคำแนะนำ

ราคาทอง
แจ้งราคาทองล่าสุด โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า ราคาทอง

ราคาหุ้น
แจ้งข้อมูลการซื้อขายหุ้นของตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า ราคาหุ้น

รายงานเกมส์ออกใหม่บน Steam
แสดงรายชื่อเกมส์ที่วางจำหน่ายล่าสุดบน Steam โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า เกมส์ออกใหม่

รายงานเกมส์ลดราคาบน Steam
แสดงรายชื่อเกมส์ที่มีการลดเป็นพิเศษในช่วงนี้ โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า เกมลดราคา หรือ โปรโมชั่นเกม

ราคามือถือ/แท็บเล็ต ประจำวัน
แสดงรายชื่อมือถือ/แท็บเล็ต ที่น่าสนใจในช่วงนี้ พร้อมราคาล่าสุด โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า ราคามือถือ หรือ ราคาแท็บเล็ต

รายงานอัตราการแลกเปลี่ยนค่าเงิน
สามารถแจ้งข้อมูลอัตราการแลกเปลี่ยน ค่าเงินบาทไทยกับค่าเงินอื่นๆ ล่าสุด โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า อัตราการแลกเปลี่ยน ซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุดจากธนาคารกรุงเทพ

พยากรณ์อากาศ
ฟ้าใส สามารถแจ้งข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า พยากรณ์อากาศโดยฟ้าใสจะทำการสรุปรายงานการพยากรณ์ตามจังหวัดที่ผู้ใช้ได้ลงทะเบียนไว้ทันที และกรณีต้องการดูสภาพอากาศทุกๆภาคจะมีรูปแบบคำสั่งว่า สภาพอากาศทั้งหมด หรือต้องการระบุเฉพาะภาคที่ต้องการเช่น พยากรณ์อากาศของภาคเหนือ

ข้อมูลสภาพอากาศ
ฟ้าใส สามารถแจ้งข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า อากาศที่เชียงใหม่ หรือ สภาพอากาศที่เชียงใหม่ หรือ วันนี้ที่เชียงใหม่หนาวไหม หรือ เชียงใหม่ฝนตกหรือเปล่า โดยฟ้าใส จะบอกสภาพอากาศ ณ ปัจจุบันขึ้นมาทันที โดยข้อมูลส่วนนี้มาจากกรมอุตุนิยมวิทยา

ความเข้มข้นของรังสี UV
ฟ้าใสจะแจ้งค่าความเข้มข้นของรังสี UV ในจังหวัดที่ผู้ใช้ได้ลงทะเบียนไว้ หรือสามารถระบุจังหวัดที่ต้องการได้ โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า รังสี uv หรือ รังสี uv ที่เชียงใหม่

ปริมาณหมอกควัน
ฟ้าใสจะแจ้งข้อมูลคุณภาพอากาศ ในจังหวัดที่ผู้ใช้ได้ลงทะเบียนไว้ หรือสามารถระบุจังหวัดที่ต้องการได้ โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า ปริมาณหมอกควัน หรือ ปริมาณหมอกควันที่เชียงใหม่

แสดงจำนวนประชากรในแต่ละประเทศ
สามารถแสดงจำนวนประชากรทั้งหมดของประเทศที่ต้องการ โดยมีรูปบบคำสั่งว่า จำนวนประชากรใน <ชื่อประเทศ> เช่น จำนวนประชากรในประเทศปาปัวนิวกินี

แสดงจำนวนประชากรในแต่ละจังหวัด (ประเทศไทย)
สามารถแสดงจำนวนประชากรทั้งหมดของจังหวัดที่ต้องการ โดยมีรูปบบคำสั่งว่า จำนวนประชากรใน <ชื่อจังหวัดในประเทศไทย> เช่น จำนวนประชากรในจังหวัดเชียงใหม่

รายงานระดับน้ำในคลอง (กรุงเทพฯ)
สามารถแสดงสถานะของระดับน้ำในคลองสายหลัก โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า ระดับน้ำในคลอง หรือ ระดับน้ำในกรุงเทพ โดยฟ้าใสจะทำการเชื่อมโยงข้อมูลจาก สถานีตรวจวัดระดับน้ำ สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร

รายงานระดับน้ำในเขื่อน/อ่างเก็บน้ำ
สามารถแสดงสถานะของระดับน้ำในเขื่อนที่ผิดปกติ โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า ระดับน้ำในเขื่อน หรือ ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำ โดยฟ้าใสจะทำการเชื่อมโยงข้อมูลจาก สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร

ปริมาณฝน
สามารถแสดงปริมาณน้ำฝน 5 อันดับสูงสุดจาก 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า ปริมาณน้ำฝน หรือ ระดับน้ำฝน โดยฟ้าใสจะทำการเชื่อมโยงข้อมูลจาก สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร

ข้อมูลการเกิดแผ่นดินไหว
บอกรายงานการเกิดแผ่นดินไหว โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า รายงานแผ่นดินไหว

ข้อมูลการ์ตูนออกใหม่
โดยจะแจ้งรายชื่อการ์ตูนตอนใหม่ที่พึ่งออก สำหรับคอการ์ตูน ที่กำลังรอลุ้นตอนล่าสุดอยู่ โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า การ์ตูนออกใหม่ และสำหรับ Anime มีรูปแบบคำสั่งว่า anime ออกใหม่

รายงานหนังสือการ์ตูนออกใหม่
โดยจะแจ้งรายชื่อหนังสือการ์ตูนที่ออกวางจำหน่ายล่าสุด โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า หนังสือการ์ตูนล่าสุด หรือ หนังสือการ์ตูนออกใหม่

ค้นหาหนังสือ
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า ค้นหาหนังสือ หรือ ซื้อหนังสือ โดยฟ้าใสจะขอชื่อหนังสือจากผู้ใช้ต้องการ จากนั้นทำการค้นหาข้อมูลหนังสือ จากร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ พร้อมสามารถสั่งซื้อได้ทันที

ข้อมูลอนิเมะออกใหม่
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า อนิเมะออกใหม่ ฟ้าใสจะทำการแสดงข้อมูลอนิเมะล่าสุดจากทางเว็บไซต์ Tirkx.com โดยทันที

ผลการแข่ง และตารางการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014
ฟ้าใสสามารถแจ้งผลการแข่งขันฟุตบอลโลก/โปรแกรมฟุตบอลโลกได้แล้ว โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า ผลบอล หรือ บอลโลก

ราคาผลิตผลทางการเกษตร
ฟ้าใสสามารถแจ้งราคาผลิตผลทางการเกษตรได้ โดยเป็นข้อมูลล่าสุดจากตลาดยิ่งเจริญ โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า ผลิตผลทางการเกษตร , ราคาข้าว , ราคาไข่ไก่ , ราคาเนื้อวัว , ราคาเนื้อหมู , ราคาไก่ , ราคาปลา , ราคาของทะเล , ราคาผักสด และ ราคาผลไม้

ราคายางพารา
ฟ้าใสสามารถรายงานราคายางพารา โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า ราคายาง ฟ้าใสจะรายงานราคายางล่าสุดจากสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร

ผลบอล
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า ผลบอล ฟ้าใสจะแสดงผลการแข่งขันฟุตบอล ในลีคต่างๆขึ้นมาให้ทันที

ผลบอลสด
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า ผลบอลสด ฟ้าใสจะแสดงผลการทำประตู จากการแข่งขันฟุตบอล ในลีคต่างๆ แบบ Livescore

ผลมวย
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า ผลมวย ฟ้าใสจะแสดงผลการแข่งขันมวยไทย จากเวทีมวยต่างๆขึ้นมาให้ทันที

บัตรคอนเสิร์ต
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า บัตรคอนเสิร์ต หรือ thai ticket ฟ้าใสจะแสดงรายการคอนเสิร์ตต่างๆ จาก Thai Ticket Major พร้อมสามารถสั่งซื้อบัตรได้ทันที

ราคาอุปกรณ์ IT
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า ราคาอุปกรณ์ IT หรือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จากนั้นระบุชื่อประเภทอุปกรณ์ที่ต้องการทราบราคา ดังต่อไปนี้ RAM , VGA Card , Power Supply , Case , Monitor , Sound Card , Speaker , Printer , Ink / Toner , Webcam , Optical Disk Drive , UPS , Software , Flash Drive , NAS , Power Bank , Mouse , Keyboard , Mouse Pad , Headset , Headphone , CPU Cooler และ Fan Case หรือสามารถดูราคาสินค้าโดยตรงเลย เช่น "ราคา Monitor" โดยฟ้าใสจะแสดงรายการสินค้าพร้อมราคา จากร้าน JIB

โบรชัวร์ของโลตัส
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า โบรชัวร์ของโลตัส หรือ โปรโมชั่น lotus ฟ้าใสจะแสดงข้อมูลโปรโมชั่นทั้งหมดของทาง TESCO LOTUS ขึ้นมาให้ทันที

โบรชัวร์ของเซเว่นอีเลฟเว่น
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า โบรชัวร์ของเซเว่นอีเลฟเว่น หรือ โปรโมชั่น 7eleven ฟ้าใสจะแสดงข้อมูลโปรโมชั่นทั้งหมดของทาง HomePro ขึ้นมาให้ทันที

โบรชัวร์ของโฮมโปร
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า โบรชัวร์ของโฮมโปร หรือ โปรโมชั่น Homepro ฟ้าใสจะแสดงข้อมูลโปรโมชั่นทั้งหมดของทาง HomePro ขึ้นมาให้ทันที

ด้านบริการค้นหาสถานที่/นำทาง

ด้านบริการค้นหาสถานที่/นำทาง


ค้นหาสถานที่/นำทาง
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า ขอเส้นทางไป <ชื่อสถานที่ หรือชื่อร้าน> , ค้นหาตำแหน่งของ <ชื่อสถานที่ หรือชื่อร้าน> , ขอเส้นทางไป <ชื่อสถานที่ หรือชื่อร้าน> ฟ้าใสจะทำการเปิด Google Map และทำการค้นหาสถานที่ที่ต้องการที่อยู่ใกล้ที่สุด (ต้องเปิดการใช้งาน GPS)

บันทึกตำแหน่ง
บันทึกตำแหน่งของสถานที่ที่ต้องการได้ เพื่อใช้ในการนำทางกลับมาได้ในภายหลัง โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า บันทึกตำแหน่ง<ชื่อตำแหน่ง/สถานที่ ที่ต้องการจะบันทึก> โดยสามารถใช้ควบคู่กับคำสั่ง ขอเส้นทางไป <ชื่อตำแหน่ง/สถานที่>

ดูตำแหน่งทั้งหมด
ใช้สำหรับแสดงใช้ในการแสดงรายการตำแหน่งทั้งหมดที่บันทึกไว้ โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า ดูตำแหน่งทั้งหมด

ลบตำแหน่ง
สืบเนื่องจากคำสั่งบันทึกตำแหน่ง โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า ลบตำแหน่ง<ชื่อตำแหน่ง/สถานที่>

คำนวณระยะทาง
ใช้สำหรับคำนวณระยะทางพร้อมกับเวลาที่ใช้ในการเดินทาง สามารถใช้ควบคู่กับตำแหน่งที่ทำการบันทึกไว้ หรือระบุเป็นชื่อสถานที่ที่ต้องการก็ได้ เช่น คำนวณระยะทางจาก<ชื่อตำแหน่ง/สถานที่>ไป<ชื่อตำแหน่ง/สถานที่> ซึ่งฟ้าใส จะให้ข้อมูลกลับมาเป็น จำนวนระยะ (กิโลเมตร) พร้อมกับเวลาที่ใช้ในการเดินทางโดยรถยนต์

ด้านบริการข้อมูลการจราจร


รายงานสภาพการจราจร
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า สภาพการจราจร และฟ้าใสจะถามข้อมูลถนน หรือแยกที่ต้องการทราบ หรือสามารถระบุไปในคำสั่งเลยเช่น สภาพการจราจรที่แยกสะพานควาย ฟ้าใสจะทำการแสดงข้อมูลการจราจรของวันนี้ขึ้นมาให้ทันที

รายงานไฟไหม้
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า รายงานไฟไหม้ ฟ้าใสจะรายงานเหตุการณ์ไฟไหม้ ในวันนี้ที่ส่งผลกระทบกับการจราจร

รายงานการจัดงาน
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า รายงานการจัดงาน ฟ้าใสจะรายงานการจัดงาน นิทรรศการต่างๆ ในวันนี้ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบกับการจราจร

รายงานการชุมนุม
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า รายงานการชุมนุม ฟ้าใสจะรายงานการชุมนุม ในวันนี้ที่ส่งผลกระทบกับการจราจร

รายงานการก่อสร้าง
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า รายงานการก่อสร้าง ฟ้าใสจะรายงานการก่อสร้าง ในวันนี้ที่ส่งผลกระทบกับการจราจร

รายงานรถเสีย
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า รายงานรถเสีย ฟ้าใสจะรายงานเหตุการณ์รถเสีย ในวันนี้ที่ส่งผลกระทบกับการจราจร

รายงานอุบัติเหตุ
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า รายงานอุบัติเหตุ ฟ้าใสจะรายงานอุบัติเหตุ ในวันนี้ที่ส่งผลกระทบกับการจราจร

จุดตรวจจราจรเชียงใหม่
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า จุดตรวจจราจรเชียงใหม่ ฟ้าใสจะแสดงข้อมูลการตั้งจุดตรวจจราจรของวันนี้ เฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นมาให้ทันที

ด้านข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ

ด้านข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ


บันทึกการกิน
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า บันทึกการกิน ฟ้าใสจะทำการสอบถามผู้ใช้เกี่ยวกับอาหารที่รับประทานในขณะนั้น แล้วนำไปตรวจสอบกับฐานข้อมูลแคลอรี่ที่มีอยู่ในระบบ จากนั้นฟ้าใสจะทำการสอบถามจำนวนที่รับประทาน เพื่อทำการบันทึกปริมาณแคลอรี่ทั้งหมด

คำนวณแคลอรี่
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า คำนวณแคลอรี่ หรือ ดูบันทึกการกิน ฟ้าใสจะทำการสรุปรายการอาหารทั้งหมดที่ผู้ใช้ทานไปในวันนี้ พร้อมคำนวณจำนวนแคลอรี่ทั้งหมด ซึ่งฟ้าใสจะทำการบันทึกให้วันต่อวันเท่านั้น

ลบบันทึกการกิน
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า ลบบันทึกการกิน หรือ ลบบันทึกแคลอรี่ ฟ้าใสจะทำการสรุปรายการอาหารทั้งหมดที่ผู้ใช้ทานไปในวันนี้ พร้อมคำนวณจำนวนแคลอรี่ทั้งหมด ซึ่งฟ้าใสจะทำการบันทึกให้วันต่อวันเท่านั้น

ค้นหาปริมาณแคลอรี่ของ...
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า ค้นหาปริมาณแคลอรี่ของ<ชื่ออาหาร> หรือ หาแคลอรี่ของ<ชื่ออาหาร> ฟ้าใสจะทำการแสดงปริมาณแคลอรี่ขึ้นมาให้ทันที

ดัชนีมวลกาย
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า ดัชนีมวลกาย โดยฟ้าใสจะคำนวณหาดัชนีมวลกาย (BMI) จากข้อมูลที่ผู้ใช้ระบุไว้ตอนลงทะเบียน แล้วทำการสรุปผลออกมาว่า ดัชนีมวลกายของผู้ใช้จัดอยู่ในเกณฑ์ใด

ด้านบันเทิง

ด้านบันเทิง


เปิดโปรแกรมเล่นเพลง
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า เปิดโปรแกรมเล่นเพลง ฟ้าใสจะทำการเปิดโปรแกรม Music Player พร้อมเล่นเพลงในลิสต์ให้โดยทันที

เพลงถัดไป
สืบเนื่องจากการสั่งงาน เปิดโปรแกรมเล่นเพลง สามารถสั่งให้เล่นเพลงถัดไปได้ โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า เพลงถัดไป หรือ เพลงต่อไป ฟ้าใสจะทำการเล่นเพลงต่อไปให้โดยทันที

เพลงก่อนหน้า
สืบเนื่องจากการสั่งงาน เปิดโปรแกรมเล่นเพลง สามารถสั่งให้เล่นเพลงก่อนหน้านีั้ได้ โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า เพลงก่อนหน้า ฟ้าใสจะทำการเล่นเพลงก่อนหน้านี้โดยทันที

หยุดเล่นเพลง
สืบเนื่องจากการสั่งงาน เปิดโปรแกรมเล่นเพลง สามารถสั่งให้หยุดเล่นเพลงได้โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า หยุดเล่นเพลง ฟ้าใสจะทำการหยุดเล่นเพลงโดยทันที

ตรวจสอบรอบฉาย
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า รอบฉาย ฟ้าใสจะทำการสอบถามโรงภาพยนตร์ที่ต้องการ ซึ่งจะประกอบด้วย เมเจอร์ , SF และ Vista ซึ่งเมื่อทราบโรงแล้ว จากนั้นจะถามสาขาต่อ และเมื่อได้ข้อมูลครบ ฟ้าใสก็จะแจ้งรายการหนังที่ฉายตามข้อมูลที่ระบุไปให้ทราบ หรือผู้ใช้สามารถสั่งงานคราวเดียวเลยก็ได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น ขอทราบรอบฉายของเมเจอร์ สาขาเชียงใหม่

ดวงวันนี้
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า ดวงวันนี้ ฟ้าใสจะทำการแนะนำเกี่ยวกับดวงขอผู้ใช้ในวันนี้ โดยอ้างอิงจากวันเดือนปีเกิด ที่ได้ลงทะเบียนใช้งานไว้ (ใช้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะจ๊ะ)

ดูดวงตามราศี
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า ดูดวง ฟ้าใสจะทำการสอบถามราศีที่ผู้ใช้ต้องการจะดู เมื่อระบุราศีให้ฟ้าใสแล้ว ฟ้าใสจะเริ่มดูดวงให้ทันที (ใช้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะจ๊ะ)

ดูดวงจากเซียมซี
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า เซียมซี ฟ้าใสจะเริ่มทำการเสี่ยงเซียมซี ให้ผู้ใช้งานสั่งว่า หยุด แล้วฟ้าใสจะแจ้งผลจากการเสี่ยงเซียมซีให้

เป่า ยิ้ง ฉุบ
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า เป่า ยิ้ง ฉุบ ใช้สำหรับเล่นเป่า ยิ้ง ฉุบ กับฟ้าใสในหยามเหงาได้

ให้ฟ้าใสช่วยตัดสินใจ
หากผู้ใช้งานกำลังลังแล หรือไม่สามารถตัดสินใจได้ระหว่างทางเลือก 2 ทาง สามารถให้ฟ้าใสช่วยเลือกให้ได้ โดยมีรูปแบบคำสั่งดังนี้ จะทานอะไรดี ระหว่าง ไข่ทอด หรือ ไข่ต้ม หรือ ฟ้าใสช่วยเลือกให้หน่อย ระหว่าง แมว กับ สุนัข แล้วฟ้าใสจะช่วยตัดสินใจให้เอง (คำสั่งนี้ใช้งานเพื่อความบันเทิงเท่านั้น)

โยนเหรียญ
โดยฟ้าใสจะทำการโยนเหรียญ แล้วแจ้งผลออกมาให้ว่าได้ หัว หรือ ก้อย โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า โยนเหรียญ หรือ หัวหรือก้อย

ด้านวิชาการ


คำนวณเลขขั้นพื้นฐาน
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า 19 บวก 29 เท่ากับ หรือ 20 ลบ 19 เท่ากับ โดยรองรับคำสั่ง บวก ลบ คูณ หาร

คำนวณถอดรากที่สอง
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า ถอดรากที่สองของ <ตัวเลข> เช่น ถอดรากที่สองของ 25 ฟ้าใสจะแสดงผลลัพธ์ออกมาทันที

แปลคำศัพท์
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า <คำศัพท์ภาษาอังกฤษ>แปลว่า เช่น Cat แปลว่า ฟ้าใสจะแปลโดยทำการเชื่อมข้อมูลกับเว็บไซต์ http://dict.longdo.com/ ในการแปลคำศัพท์ ซึ่งสามารถแปลจากไทย เป็นอังกฤษ และ อังกฤษเป็นไทย

วันสำคัญ
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า วันนี้เป็นวันอะไร หากเป็นวันสำคัญทางศาสนา หรือตามที่ปฏิทินกำหนด ฟ้าใสจะแจ้งกลับมาทันที แต่หากวันนี้ ไม่มีวันสำคัญใดๆ ระบบจะแจ้งกลับมาเป็นวันที่ และเดือน ปัจจุบัน

แปลงหน่วยระยะทาง
ฟ้าใสสามารถแปลงหน่วยระยะทาง มิลลิเมตร , เซนติเมตร , เมตร , หลา , กิโลเมตร โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า <จำนวน> กิโลเมตรเท่ากับกี่เซนติเมตร เช่น 2 กิโลมเตรเท่ากับกี่เมตร

แปลงหน่วยน้ำหนัก
ฟ้าใสสามารถแปลงหน่วยน้ำหนัก มิลลิกรัม , กรัม , กิโลกรัม , ปอนด์ , ออนซ์ , กะรัต โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า <จำนวน> กิโลกรัมเท่ากับกี่กรัม เช่น 2 กิโลกรัมเท่ากับกี่กรัม

หาค่ายกกำลัง
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า <ตัวเลข> ยกกำลัง <ตัวเลข> เท่ากับเท่าไหร่ เช่น 2 ยกกำลัง 3 เท่ากับเท่าไหร่ ฟ้าใสจะแสดงผลลัพธ์ออกมาให้ทันที

หาค่าเศษส่วน
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า เศษ <ตัวเลข> ส่วน <ตัวเลข> เท่ากับเท่าไหร่ เช่น เศษ 2 ส่วน 3 เท่ากับเท่าไหร่ ฟ้าใสจะแสดงผลลัพธ์ออกมาให้ทันที

จดบันทึก
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า จดบันทึก

ดูบันทึก
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า ดูบันทึก ฟ้าใสจะแสดงรายการที่ผู้ใช้ได้ทำการบันทึกไว้ โดยสรุปออกมาเป็นรายการ

ลบบันทึก
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า ลบบันทึกข้อที่<หมายเลขหน้ารายการบันทึกที่ต้องการลบ> ฟ้าใสจะทำการลบบันทึกตามข้อที่ระบุทันที

ลบบันทึกทั้งหมด
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า ลบบันทึกทั้งหมด ฟ้าใสจะทำการลบบันทึกทั้งหมดทันที

บันทึกบัญชีรายรับ
ฟ้าใสสามารถบันทึกบัญชีรายรับ พร้อมสรุปยอดรวมได้ โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า บันทึกบัญชีรายรับ ฟ้าใสจะถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อรายรับ และจำนวนเงินที่ต้องการจะบันทึก

ดูบัญชีรายรับ
สืบเนื่องจากคำสั่ง บันทึกบัญชีรายรับ ฟ้าใสสามารถสรุปรายรับออกมาได้ โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า ดูบัญชีรายรับ

บันทึกบัญชีรายจ่าย
ฟ้าใสสามารถบันทึกบัญชีรายจ่าย พร้อมสรุปยอดรวมได้ โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า บันทึกบัญชีรายจ่าย ฟ้าใสจะถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อรายจ่าย และจำนวนเงินที่ต้องการจะบันทึก

ดูบัญชีรายจ่าย
สืบเนื่องจากคำสั่ง บันทึกบัญชีรายจ่าย ฟ้าใสสามารถสรุปรายจ่ายออกมาได้ โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า ดูบัญชีรายจ่าย

สรุปบัญชี
สืบเนื่องจากคำสั่ง บันทึกบัญชีรายรับ และ บันทึกบัญชีรายจ่าย ฟ้าใสสามารถสรุปบัญชีออกมาได้ โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า สรุปบัญชี ฟ้าใสจะทำการแสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายทั้งหมด พร้อมสรุปบัญชีออกมาให้ทันที

ลบบัญชีรายรับ
สืบเนื่องจากคำสั่ง บันทึกบัญชีรายรับ ผู้ใช้งานสามารถเลือกลบรายรับบางรายการออกได้ โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า ลบบัญชีรายรับข้อที่ <ตัวเลข> ซึ่งสามารถดูตัวเลขหัวข้อได้จากคำสั่ง ดูบัญชีรายรับ หรือสามารถลบรายรับทั้งหมดได้โดยการสั่งว่า ลบบัญชีรายรับทั้งหมด

ลบบัญชีรายจ่าย
สืบเนื่องจากคำสั่ง บันทึกบัญชีรายจ่าย ผู้ใช้งานสามารถเลือกลบรายจ่ายบางรายการออกได้ โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า ลบบัญชีรายจ่ายข้อที่ <ตัวเลข> ซึ่งสามารถดูตัวเลขหัวข้อได้จากคำสั่ง ดูบัญชีรายจ่าย หรือสามารถลบรายจ่ายทั้งหมดได้โดยการสั่งว่า ลบบัญชีรายจ่ายทั้งหมด

คำขวัญประจำจังหวัด
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า คำขวัญของ... ตามด้วยชื่อจังหวัดที่ต้องการ เช่น คำขวัญของเชียงใหม่ หรือ คำขวัญประจำจังหวัดเชียงใหม่

ด้านบริการค้นหาข้อมูลอื่นๆ

ด้านบริการค้นหาข้อมูลอื่นๆ


ค้นหาข้อมูล
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ<สิ่งที่ต้องการค้นหา> หรือ <สิ่งที่ต้องการค้นหา> คืออะไร หรือ ค้นหา/แสดง ประวัติของ <ชื่อบุคคล หรือ สถานที่> เช่น ค้นหาประวัติของซุน โกคู หรือ แสดงประวัติของสโตนเฮนจ์ จากนั้นฟ้าใสจะทำการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการ โดยเชื่อมโยงข้อมูลจากบริการ Wikipedia และหากไม่พบ ฟ้าใสจะทำการค้นหาต่อที่ Google

ค้นหารูปภาพเกี่ยวกับ...
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า ค้นหารูปภาพเกี่ยวกับ<สิ่งที่ต้องการค้นหา> จากนั้นฟ้าใสจะทำการค้นหารูปเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการ โดยเชื่อมโยงข้อมูลจาก Google

ค้นหาวิดีโอ
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า หาวิดีโอ<ชื่อวิดีโอที่ต้องการ> หรือ ต้องการวิดีโอ<ชื่อวิดีโอที่ต้องการ> ฟ้าใสจะทำการเปิดโปรแกรม Music Player พร้อมเล่นเพลงในลิสต์ให้โดยทันที

ตรวจสอบสถานการส่งพัสดุ EMS
โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า เช็คพัสดุ ems จากนั้นฟ้าใสจะขอหมายเลขพัสดุ 13 หลัก และเมื่อได้หมายเลขแล้ว ฟ้าใสจะทำการเชื่อมโยงข้อมูลกับ emsbot.com เพื่อตรวจสอบผลการส่ง ems ต่อไป

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน
แสดงหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินต่างๆ เช่น แจ้งเหตุร้าย, สถานีดับเพลิงต่างๆ, แจ้งบัตร ATM หาย, สถานีตำรวจ, สำนักงานเขต โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า เหตุด่วน หรือ เหตุร้าย หรือ เบอร์โทรไฟไหม้ หรือ เบอร์โทรสถานีตำรวจ โดยฟ้าใสจะแสดงเบอร์โทรที่จำเป็นทั้งหมดออกมา

ผลออกสลากกินแบ่งรัฐบาล
บอกผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลล่าสุด และย้อนหลังไป 10 งวด โดยให้พิมพ์คำว่า สลากกินแบ่งรัฐบาล

ตรวจผลสลากกินแบ่ง
ฟ้าใสสามารถตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า ตรวจผลสลากกินแบ่ง , ตรวจหวย จากนั้นฟ้าใสจะถามหมายเลขสลากกินแบ่งที่ต้องการตรวจ

ดูวันพระ
ฟ้าใสสามารถแจ้งข้อมูลวันพระได้ โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า วันนี้วันพระ , วันพระเดือนนี้ และ วันพระปีนี้

Download ไฟล์/โปรแกรม
ใช้ในการค้นหาไฟล์ต่างๆที่ผู้ใช้งานต้องการ โดยฟ้าใสจะทำการเชื่อมโยงการค้นหาไฟล์จาก 4Shared โดยมีรูปแบบคำสั่งว่า Download File หรือ ดาวน์โหลดไฟล์ หรือ อยากได้ไฟล์ หรือ ค้นหาไฟล์ จากนั้นฟ้าใสจะถามชื่อไฟล์ที่ต้องการค้นหา และเชื่อมต่อการค้นหาไปยัง 4Shared ให้ทันที

วิธีทำอาหาร
โดยการสั่งงานว่า สูตรอาหาร หรือ วิธีทำอาหาร ฟ้าใสจะถามชื่ออาหารที่ต้องการ พร้อมแสดงส่วนผสม และวิธีการทำ ขึ้นมาให้ทันที

ระดับความสัมพันธ์กับผู้ใช้

ระดับความสัมพันธ์กับผู้ใช้


ระบบความสัมพันธ์
ฟ้าใสยังมีระบบความสัมพันธ์กับผู้ใช้งานอยู่ด้วย โดยแต้มความสัมพันธ์นี้จะเพิ่มหรือลดนั้น จะขึ้นกับลักษณะการสนทนาของผู้ใช้งานเอง ซึ่งจำนวนแต้มทั้งหมดสามารถใช้ในการร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางทีมงานฟ้าใสต่อไป

 

Copyright© 2012-2016, fahsai.in.th All Rights Reserved.