หมายเลขฉุกเฉิน

ศูนย์ดับเพลิง กทม. หมายเลข 199
หน่วยแพทย์กู้ชีพ กทม. หมายเลข 1555

แจ้งเหตุร้าย

กองปราบปราม หมายเลข 1195
ตำรวจทางหลวง หมายเลข 1193
สายด่วนกรมทางหลวง หมายเลข 1586
ตำรวจท่องเที่ยว หมายเลข 1155
ศูนย์นเรนทร หมายเลข 1669

ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ 24 ชม.

มูลนิธิร่วมกตัญญู หมายเลข 0-2751-0951-3
ศูนย์วิทยุกรุงธน หมายเลข 0-2451-7228-9
ศูนย์วิทยุปอเต็กตึ๊ง 24 ชม. หมายเลข 0-2226-4444-8
ศูนย์วิทยุรามา หมายเลข 0-2354-6999
ศูนย์ส่งกลับ และรถพยาบาลกรมตำรวจ หมายเลข 1691
ศูนย์เอราวัณ กทม. (ศูนย์รับแจ้งเหตุ) หมายเลข 1646
ศูนย์ควบคุมระบบ การจราจรบนทางด่วน หมายเลข 1543
ศูนย์ควบคุม และสั่งการจราจร หมายเลข 1197
ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสาร สาธารณะ กรมการขนส่งทางบก หมายเลข 1584
ศูนย์จราจรอุบัติเหตุ จส.100 หมายเลข 1137

สถานีวิทยุชุมชน

ร่วมด้วยช่วยกัน (FM 96) หมายเลข 1677
สถานีวิทยุ สวพ. 91 หมายเลข 1644

ฉุกเฉินชีวิตและสุขภาพ

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ หมายเลข 1860
ศูนย์บริการข่าวอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา หมายเลข 1182
ศูนย์ปลอดภัยทางน้ำ แก้ไขชื่อเป็น เหตุด่วนทางน้ำ ศูนย์ปลอดภัยทางน้ำ หมายเลข 1199
สายด่วนกรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย หมายเลข 1784
อุบัติเหตุทางน้ำ กองบัญชาการตำรวจ หมายเลข 1196
ศูนย์ประชาบดี หมายเลข 1300
ศูนย์ปรึกษาปัญหาชีวิต (สมาคมสะมาริตันส์ แห่งประเทศไทย) หมายเลข 0-2713-6793
ฮอทไลน์คลายเครียด (กรมสุขภาพจิต) หมายเลข 1667
ศูนย์ดำรงธรรม หมายเลข 1567
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ เพื่อประชาชน หมายเลข 1111
ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก และครอบครัว กระทรวงศึกษาธิการ หมายเลข 1579
ศูนย์รับแจ้งข่าวยาเสพติด (สนง.ตำรวจแห่งชาติ) หมายเลข 1688
ศูนย์สวัสดิภาพเด็ก เยาวชนและสตรี หมายเลข 0-2282-3892
สายด่วนบัตรทอง หมายเลข 1330
สายด่วนผู้บริโภคกับ อย. หมายเลข 1556
สายด่วนร้องทุกข์ สคบ. หมายเลข 1166

แจ้งบัตร ATM - บัตรเครดิตหาย

ธนาคารกรุงเทพ หมายเลข 1333
ธนาคารกรุงไทย หมายเลข 1551
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หมายเลข 1572
ธนาคารกสิกรไทย หมายเลข 0-2888-8888
ธนาคารซิตี้แบงก์ หมายเลข 1588
ธนาคารทหารไทย หมายเลข 1558
ธนาคารไทยธนาคาร หมายเลข 0-2626-7777
ธนาคารไทยพาณิชย์ หมายเลข 0-2777-7777
ธนาคารธนชาต หมายเลข 1770
ธนาคารนครหลวงไทย หมายเลข 0-2828-8000
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) หมายเลข 0-2285-1555
ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) หมายเลข 1595
ธนาคารออมสิน หมายเลข 0-2299-8555
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หมายเลข 0-2202-2000
ธนาคารฮ่องกง และเซี่ยงไฮ้แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น หมายเลข 0-2614-4800
สอบถามข้อมูลอายัดบัตร ATM - บัตรเครดิต หมายเลข 1188

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร 199

กองปฏิบัติการดับเพลิง 1
ภูเขาทอง หมายเลข 02-223-3620
บางรัก หมายเลข 02-234-8847-8
ยานนาวา หมายเลข 02-211-9262-3
ถนนจันทร์ หมายเลข 02-286-0832,02-286-4149
บรรทัดทอง หมายเลข 02-214-1043-9
ทุ่งมหาเมฆ หมายเลข 02-214-1040,02-214-1042
สวนมะลิ หมายเลข 02-223-6999

กองปฏิบัติการดับเพลิง 2
บางกะปิ หมายเลข 02-318-1360, 02-318-1363
ห้วยขวาง หมายเลข 02-275-6044,02-276-1646
บางชัน หมายเลข 02-517-2919-20
ลาดกระบัง หมายเลข 02-326-9588,02-326-9770
หัวหมาก หมายเลข 02-3140071-2
พระขโนง หมายเลข 02-311-4808,02-311-3429
คลองเตย หมายเลข 02-258-2093,02-258-2094
บ่อนไก่ หมายเลข 02-251-1443,02-251-1157

กองปฏิบัติการดับเพลิง 3
บางเขน หมายเลข 02-521-0397
บางโพ หมายเลข 02-585-7218-9
สามเสน หมายเลข 02-241-2391-4
ลาดยาว หมายเลข 02-537-8710,02-537-8711
บางซ่อน หมายเลข 02-587-1210,02-587-4615
ลาดพร้าว หมายเลข 02-511-0032
ดุสิต หมายเลข 02-241-4063-67
พญาไท หมายเลข 02-354-6858 ต่อ 530,532
สุทธิสาร หมายเลข 02-277-3688,02-277-3689

กองปฏิบัติการดับเพลิง 4
ตลาดพลู หมายเลข 02-466-1794-5
ปากคลองสาน หมายเลข 02-437-6614-5
ทุ่งครุ หมายเลข 02-463-5402
บางอ้อ หมายเลข 02-424-2910
บวรมงคล หมายเลข 02-424-2823,02-424-5212
ดาวคนอง หมายเลข 02-468-1671
บางขุนเทียน หมายเลข 02-415-7811
บางแค หมายเลข 02-413-1149
ธนบุรี หมายเลข 02-465-3015-6
บางขุนนนท์ หมายเลข 02-424-3850-1
ตลิ่งชัน หมายเลข 02-413-3738,02-431-3739

เบอร์โทรสถานีดับเพลิงพื้นที่ใกล้เคียงกรุงเทพมหานคร
ทหารอากาศ หมายเลข 02-534 5030 - 1

นนทบุรี
ท่าทราย หมายเลข 0-2952-8707
เทศบาลนครนนทบุรี (รัตนาธิเบศร์) หมายเลข 0-2589-0489
ไทรน้อย หมายเลข 0-2597-1409
บางบัวทอง หมายเลข 0-2571-7679
ปากเกร็ด หมายเลข 0-2583-7788
เสาธงหิน (บางใหญ่) หมายเลข 0-2595-0252-4
บางปลากด หมายเลข 02-425 8434
บางยี่ขัน หมายเลข 02-423 0251
บางยี่เรือ หมายเลข 02-465 3015

ปทุมธานี
คลองหลวง หมายเลข 0-2901-6157
คลองห้า หมายเลข 0-2902-7528
คูคต หมายเลข 0-2994-8692
ท่าโขลง หมายเลข 0-2529-5153
เทศบาล ต.ธัญบุรี หมายเลข 0-2577-1964
เทศบาล ต.บางเตย หมายเลข 0-2977-2260
เทศบาล ต.ระแหง หมายเลข 0-2599-1606
เทศบาล ต.ลำไทร หมายเลข 0-2563-1422
เทศบาล ต.ลำลูกกา หมายเลข 0-2993-0140
บางคูวัด หมายเลข 0-2976-6077-8
บางเดื่อ หมายเลข 0-2978-4010
บางพูน หมายเลข 0-2567-5592
บางหลวง หมายเลข 0-2581-6463
บ้านใหม่ หมายเลข 0-2501-2153
ประชาธิปัตย์ (รังสิต) หมายเลข 0-2567-3388
เมืองปทุมธานี หมายเลข 0-2581-6151

สมุทรปราการ
คลองด่าน หมายเลข 0-2330-1102
เทศบาล ต.บางเมือง หมายเลข 0-2702-9038
เทศบาล ต.พระสมุทรเจดีย์ หมายเลข 0-2425-9340
เทศบาลนครสมุทรปราการ หมายเลข 0-2389-1010
บางบ่อ หมายเลข 0-2338-1115
บางปู หมายเลข 0-2323-1899
บางพลี หมายเลข 0-2337-3497
บางเสาธง หมายเลข 0-2315-1414
พระประแดง หมายเลข 0-2462-6290
แพรกษา หมายเลข 0-2703-6880
ลัดหลวง หมายเลข 0-2462-8081
สำโรงใต้ หมายเลข 0-2183-3005-6
สำโรงเหนือ หมายเลข 0-2757-9911

หมายเลขโทรศัพท์สถานีตำรว

กรุงเทพฯ
แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย หมายเลข 191
คลองตัน หมายเลข 0-2314-0041-3
คันนายาว หมายเลข 0-2510-3619-22
โคกคราม หมายเลข 0-2509-0666
จรเข้น้อย หมายเลข 0-2326-9056
จักรวรรดิ หมายเลข 0-2225-4094
ฉลองกรุง หมายเลข 0-2326-1742-6
ชนะสงคราม หมายเลข 0-2282-2323
ชุมชน วัดไผ่เงิน หมายเลข 0-2211-7901
โชคชัย หมายเลข 0-2538-1599
ดอนเมือง หมายเลข 0-2566-1381-2
ดินแดง หมายเลข 0-2246-7706-9
ดุสิต หมายเลข 0-2241-5043-4
ตลาดพลู หมายเลข 0-2472-6108-9
ตลิ่งชัน หมายเลข 0-2448-6360
เตาปูน หมายเลข 0-2587-0461-5
ทองหล่อ หมายเลข 0-2390-2240-3
ท่าข้าม หมายเลข 0-2416-2841-3
ท่าพระ หมายเลข 0-2457-8662-4
ท่าเรือ หมายเลข 0-2249-8888-90
ทุ่งครุ หมายเลข 0-2426-1991
ทุ่งมหาเมฆ หมายเลข 0-2287-3004-7
ทุ่งสองห้อง หมายเลข 0-2574-6461-4
เทียนทะเล หมายเลข 0-2452-3861-3
ธรรมศาลา หมายเลข 0-2441-3546-9
นางเลิ้ง หมายเลข 0-2281-3002
นิมิตใหม่ หมายเลข 0-2569-1930-1
บวรมงคล หมายเลข 0-2433-1707
บางกอกน้อย หมายเลข 0-2411-3036-8
บางกอกใหญ่ หมายเลข 0-2466-6691
บางขุนเทียน หมายเลข 0-2415-3475
บางขุนนนท์ หมายเลข 0-2424-0541-3
บางเขน หมายเลข 0-2521-0070
บางคอแหลม หมายเลข 0-2427-6286-7
บางชัน หมายเลข 0-2518-1510-3
บางซื่อ หมายเลข 0-2279-1500
บางนา หมายเลข 0-2396-1656-8
บางบอน หมายเลข 0-2892-4270-3
บางพลัด หมายเลข 0-2424-1108
บางโพ หมายเลข 0-2585-0638
บางโพงพาง หมายเลข 0-2286-1232-3
บางมด หมายเลข 0-2416-7711-2
บางยี่ขัน หมายเลข 0-2433-9595
บางยี่เรือ หมายเลข 0-2466-7557-9
บางรัก หมายเลข 0-2234-0242
บางเสาธง หมายเลข 0-2410-8260-9
บึงกุ่ม หมายเลข 0-2374-9700-4
บุคคโล หมายเลข 0-2468-1638-9
บุปผาราม หมายเลข 0-2466-1150
ปทุมวัน หมายเลข 0-2215-2991-3
ประชาชื่น หมายเลข 0-2588-4246-9
ประชาสำราญ หมายเลข 0-2557-4342
ประเวศ หมายเลข 0-2328-6971-2
ปากคลองสาน หมายเลข 0-2438-1034-5
พญาไท หมายเลข 0-2354-6957-61
พระโขนง หมายเลข 0-2332-2361-6
พระราชวัง หมายเลข 0-2224-5050
พลับพลาไชย 1 หมายเลข 0-2226-2142-4
พลับพลาไชย 2 หมายเลข 0-2226-2148-52
พหลโยธิน หมายเลข 0-2512-2447-9
เพชรเกษม หมายเลข 0-2455-1718-9
ภาษีเจริญ หมายเลข 0-2413-1114-6
มักกะสัน หมายเลข 0-2319-3000
มีนบุรี หมายเลข 0-2540-7311-4
ยานนาวา หมายเลข 0-2233-7148-9
แยกบางพลัด (ย่อย) หมายเลข 0-2433-3905
ร่มเกล้า หมายเลข 0-2557-1100-7
ราษฎร์บูรณะ หมายเลข 0-2428-3994
ลาดกระบัง หมายเลข 0-2326-8390-2
ลาดพร้าว หมายเลข 0-2377-7243-5
ลำผักชี หมายเลข 0-2186-0123-4
ลำหิน หมายเลข 0-2988-6688
ลุมพินี หมายเลข 0-2255-5993
วังทองหลาง หมายเลข 0-2369-3787-90
วัดพระยาไกร หมายเลข 0-2291-5867-71
ศาลาแดง หมายเลข 0-2421-7929-31
สมเด็จ เจ้าพระยา หมายเลข 0-2438-1030-2
สามเสน หมายเลข 0-2241-1946
สายไหม หมายเลข 0-2533-7297
สำราญราษฎร์ หมายเลข 0-2226-2136-40
สำเหร่ หมายเลข 0-2460-1465
สุทธิสาร หมายเลข 0-2275-9185-6
สุวินทวงศ์ หมายเลข 0-2988-2460-1
แสมดำ หมายเลข 0-2450-3010-4
หนองแขม หมายเลข 0-2429-3103
หนองค้างพลู หมายเลข 0-2421-5879
หนองจอก หมายเลข 0-2543-1155-7
หลักสอง หมายเลข 0-2421-7925-7
ห้วยขวาง หมายเลข 0-2276-0447
หัวหมาก หมายเลข 0-2314-0696
อุดมสุข หมายเลข 0-2337-5544-6

นนทบุรี
คลองข่อย หมายเลข 0-2926-0711
ไทรน้อย หมายเลข 0-2923-8778
บางกรวย หมายเลข 0-2459-4551-2
บางบัวทอง หมายเลข 0-2571-0559
บางศรีเมือง หมายเลข 0-2595-4557
บางใหญ่ หมายเลข 0-2595-0598
ปลายบาง หมายเลข 0-2903-9494
ปากเกร็ด หมายเลข 0-2582-0175
อ. เมืองนนทบุรี หมายเลข 0-2527-0236-7

ปทุมธานี
คลองสิบสอง หมายเลข 0-2563-1010
คลองหลวง หมายเลข 0-2524-0610-3
คลองห้า หมายเลข 0-2902-7561
คูคต หมายเลข 0-2500-2005
คูบางหลวง หมายเลข 0-2599-1952
ธัญบุรี หมายเลข 0-2577-1973
ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ หมายเลข 0-2959-2302-7
ปากคลองรังสิต หมายเลข 0-2501-2298
เมืองปทุมธานี หมายเลข 0-2581-4152-5
ลาดหลุมแก้ว หมายเลข 0-2599-1288
ลำลูกกา หมายเลข 0-2569-1369
สวนพริกไทย หมายเลข 0-2598-0110
สามโคก หมายเลข 0-2593-1321
หนองเสือ หมายเลข 0-2549-1214

สมุทรปราการ
คลองด่าน หมายเลข 0-2330-1187-8
บางบ่อ หมายเลข 0-2338-1199
บางปู (ย่อย) หมายเลข 0-2323-3150-2
บางพลี หมายเลข 0-2740-3271-6
บางพลีน้อย หมายเลข 0-2337-6333
บางเสาธง หมายเลข 0-2338-1559
พระประแดง หมายเลข 0-2463-4481-3
พระสมุทรเจดีย์ หมายเลข 0-2462-7888
สำโรงใต้ หมายเลข 0-2394-5896-7
สำโรงเหนือ หมายเลข 0-2758-4932-6
เมืองสมุทรปราการ หมายเลข 0-2389-5541-7

หมายเลขโทรศัพท์สำนักงานเขต กทม.

ศาลาว่าการกรุงเทพ 1 (เสาชิงช้า) หมายเลข 0-2221-2141
ศาลาว่าการกรุงเทพ 2 (ดินแดง) หมายเลข 0-2246-0301
เขตคลองเตย หมายเลข 0-2240-2121
เขตคลองสาน หมายเลข 0-2437-2342
เขตคลองสามวา หมายเลข 0-2548-0321
เขตคันนายาว หมายเลข 0-2510-2690
เขตจตุจักร หมายเลข 0-2513-3444
เขตจอมทอง หมายเลข 0-2427-1171
เขตดอนเมือง หมายเลข 0-2565-9424
เขตดินแดง หมายเลข 0-2245-1612
เขตดุสิต หมายเลข 0-2243-5311
เขตตลิ่งชัน หมายเลข 0-2424-1742
เขตทวีวัฒนา หมายเลข 0-2441-4973
เขตทุ่งครุ หมายเลข 0-2464-1689-92
เขตธนบุรี หมายเลข 0-2465-0025
เขตบางกอกน้อย หมายเลข 0-2424-0747
เขตบางกอกใหญ่ หมายเลข 0-2457-0069
เขตบางกะปิ หมายเลข 0-2375-5574
เขตบางขุนเทียน หมายเลข 0-2415-1522
เขตบางเขน หมายเลข 0-2521-0932
เขตบางคอแหลม หมายเลข 0-2291-3800
เขตบางแค หมายเลข 0-2867-1635
เขตบางซื่อ หมายเลข 0-2586-9972
เขตบางนา หมายเลข 0-2397-3695
เขตบางบอน หมายเลข 0-2450-3201
เขตบางพลัด หมายเลข 0-2424-3777
เขตบางรัก หมายเลข 0-2236-1396
เขตบึงกุ่ม หมายเลข 0-2374-6000
เขตปทุมวัน หมายเลข 0-2215-9167
เขตประเวศ หมายเลข 0-2328-7149
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย หมายเลข 0-2282-4902
เขตพญาไท หมายเลข 0-2619-6060
เขตพระโขนง หมายเลข 0-2311-3099
เขตพระนคร หมายเลข 0-2628-9068
เขตภาษีเจริญ หมายเลข 0-2413-0565
เขตมีนบุรี หมายเลข 0-2540-7160
เขตยานนาวา หมายเลข 0-2294-5172
เขตราชเทวี หมายเลข 0-2354-4201
เขตราษฎร์บูรณะ หมายเลข 0-2427-4727
เขตลาดกระบัง หมายเลข 0-2326-9149
เขตลาดพร้าว หมายเลข 0-2530-6641
เขตวังทองหลาง หมายเลข 0-2530-1740
เขตวัฒนา หมายเลข 0-2381-8930
เขตสวนหลวง หมายเลข 0-2322-6688
เขตสะพานสูง หมายเลข 0-2372-2918
เขตสัมพันธวงศ์ หมายเลข 0-2233-1224
เขตสาทร หมายเลข 0-2212-8112
เขตสายไหม หมายเลข 0-2533-3686
เขตหนองแขม หมายเลข 0-2421-0939
เขตหนองจอก หมายเลข 0-2543-2373
เขตหลักสี่ หมายเลข 0-2982-2080