คำแนะนำในการลบข้อมูลผู้ใช้งานสามารถลบข้อมูลทั้งหมด โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

  • ส่ง E-mail แจ้งความประสงค์การลบข้อมูลเข้ามาที่ superneopu@gmail.com โดยใช้หัวเรื่องว่า แจ้งลบข้อมูล ส่วนของเนื้อหาให้แจ้งเหตุผลในการลบ
  • ผู้ใช้ต้องใช้ E-mail ที่ใช้ในการสมัครกับ App ฟ้าใส : เลขาส่วนตัว ในการส่งเท่านั้น
  • เมื่อทีมงานตรวจสอบแล้วว่าข้อมูลที่แจ้งมาถูกต้อง ทีมงานจะทำการลบข้อมูลให้ออกจากระบบทันที

การติดต่อเรา

ที่อยู่สำนักงาน : 129 อาคารกลอรี่เฮ้าส์ ชั้นที่ 5 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
E-mail : superneopu@gmail.com

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลนี้

ข้อมูลฉบับนี้เป็นข้อมูลปัจจุบัน ณ วันที่มีผลบังคับใช้ตามที่ระบุข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลนี้เป็นครั้งคราว ดังนั้น โปรดตรวจสอบข้อมูลนี้เป็นระยะ